[1]
มุ่งเจริญสันติกุล อ., “รายงานผู้ป่วย : ภาวะมดลูกปลิ้นเฉียบพลันหลังคลอด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 19–29, ม.ค. 2020.