[1]
ฉัตรวิริยะเจริญ ว., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 15, ฉบับที่ 1, น. (4), ก.พ. 2020.