[1]
พวงคำ อ., สุวรรณศรี ด., และ จรัสใส ธ. ., “การศึกษากิจกรรมการพยาบาลในห้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 317–326, ส.ค. 2020.