[1]
โพธิรุกข์ ป. ., “ลักษณะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาของนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ‘บุรีรัมย์เกมส์’”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 43–54, เม.ย. 2020.