[1]
ประดับทอง อ. . . และ คณึงเพียร ธ. ., “ความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 183–196, เม.ย. 2020.