[1]
กระจายกลาง ศ., อินทะกนก ป. ., หอมคำ อ. ., และ บุญเกต น. ., “พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สตอรี่ไลน์ผ่านไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 269–280, ส.ค. 2020.