[1]
วงษ์ฟูเกียรติ อ., “มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด Subcutaneous Panniculitis-like T-cell Lymphoma: รายงานผู้ป่วย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 523–532, ธ.ค. 2020.