[1]
อื้อเศรษฐศักดิ์ ฤ. ., “ปัจจัยพยากรณ์ความล้มเหลวของการใช้ Streptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Segment Elevation Myocardial Infarction ที่วินิจฉัยและเริ่มใช้ยาที่โรงพยาบาลชุมชน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 373–380, ส.ค. 2020.