[1]
ยอดทอง ส. ., อุสาหะ ร. ., และ ภู่พัทธยากร อ. ., “ความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 381–391, ส.ค. 2020.