[1]
อัมไพพันธ์ เ. . และ เตชะนัดตา โ. ., “การใช้สมุดบันทึกนมแม่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ในทารกก่อนกำหนด : วิจัยทดลองแบบสุ่ม ควบคุมกลุ่มตัวอย่าง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 441–450, ส.ค. 2020.