[1]
พิมพ์รัตน์ ว. . . และ กมลพันธ์ จ. . ., “ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 739–748, ธ.ค. 2020.