[1]
นิยมทอง ช. . ., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 595–604, ธ.ค. 2020.