[1]
ดำริห์ ธ. ., “ผลของการใช้โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 605–617, ธ.ค. 2020.