[1]
จันทสิงห์ ส. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดที่มีคะแนนแอพการ์ใน 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ในโรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 679–688, ธ.ค. 2020.