[1]
พวงคำ อ. ., พวงคำ ว. ., และ อังคสิทธิ์ ช. ., “การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องการจัดการกลุ่มโรคเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจหลังได้รับการผ่าตัดด้วยกระบวนการ 1A4C : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 709–719, ธ.ค. 2020.