[1]
สุจิตวัฒนศักดิ์พ., “ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดด้วยวิธีฝังเข็มรักษา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 89-100, เม.ย. 2021.