[1]
แสนโคตร์เ. และ เจริญจิตท., “ผลลัพธ์จากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นระหว่าง กันยายน พ.ศ.2560 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 101-110, เม.ย. 2021.