[1]
เอมอิ่มอนันต์อ., คำประเสริฐพ., วทัญญูคุณากรน., ชิยางคะบุตรส., และ ขจรนามพ., “การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 227-237, เม.ย. 2021.