[1]
ชีวะกุลช., เทิร์นโบล์น., และ ทุดปอก., “ผลของโปรแกรมการออกกำลังข้อมือในผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 25-34, เม.ย. 2021.