[1]
มยูขโชติศ. และ ห้าวหาญจ., “ผลของสื่อแอปพลิเคชั่นบนมือถือต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 35-44, เม.ย. 2021.