[1]
บุษบงก์ น., “สถานการณ์และลักษณะของเด็กที่มีปัญหาพูดช้าในจังหวัดศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 55–62, เม.ย. 2021.