[1]
ให้ศิริกุลม., “ผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังตามระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 111-120, เม.ย. 2021.