[1]
ชยางศุ ส. ., “การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหลังได้รับยาต้านไวรัส”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 121–128, เม.ย. 2021.