[1]
กนกนากน., “ปัจจัยทำนายทางคลินิกต่อการเกิดไส้ติ่งแตกในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 129-138, เม.ย. 2021.