[1]
ศุกรเวทย์ศิริพ., “การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 149-158, เม.ย. 2021.