[1]
ศุกรเวทย์ศิริ พ. ., “การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 149–158, เม.ย. 2021.