[1]
รักษาทรัพย์ศ., สว่างวงศ์สินศ., และ สุริยะพันธ์น., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 159-168, เม.ย. 2021.