[1]
รักษาทรัพย์ ศ. ., สว่างวงศ์สิน ศ. ., และ สุริยะพันธ์ น. ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 159–168, เม.ย. 2021.