[1]
ผิวหอมข., “อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 181-190, เม.ย. 2021.