[1]
แสงกล้าผ., “อัตราการเสียชีวิตและการดำเนินโรคของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมาก”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 207-217, เม.ย. 2021.