[1]
พิมพ์รัตน์เ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. (1), เม.ย. 2021.