[1]
ฟองจันทร์สม ส., “ระดับของโทรโปนิน ไอ ที่ตรวจด้วยวิธีความไวสูง และ ความสำคัญต่ออาการทางคลินิกในผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอันเกิดจากหัวใจห้องบน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 485–492, ธ.ค. 2021.