[1]
สุขวนวัฒน์ว., เศาจวุฒิพงศ์ร., และ ยมานันตกุลป., “รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 375-389, ส.ค. 2021.