[1]
สุขวนวัฒน์ ว., เศาจวุฒิพงศ์ ร. . ., และ ยมานันตกุล ป. . ., “รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 375–389, ส.ค. 2021.