[1]
ใจซื่อด., คำศิริรักษ์ณ., และ จันทะโคตรอ., “ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 251-264, ส.ค. 2021.