[1]
วงษา ภ. ., “การรับประทานยา Norgesic® ก่อนดมยาสลบช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากยา succinylcholine หลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมง : การศึกษาแบบทดลองโดยการสุ่ม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 319–326, ส.ค. 2021.