[1]
วัชรหิรัญ ส. ., “ความแม่นยำของผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็ก (FNAC) ในการวินิจฉัยก้อนที่เต้านม ในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 343–355, ส.ค. 2021.