[1]
อัมไพพันธ์ ร. ., ยวงรัมย์ ภ. ., และ เงยวิจิตร ธ. ., “การรักษาต่อมน้ำเหลืองที่คอในระยะยังไม่แพร่กระจายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากโดยการเฝ้าระวังผ่าตัด ฉายแสง และผ่าตัดร่วมกับฉายแสง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 357–366, ส.ค. 2021.