[1]
ขัตติยะ ส. ., แซ่ว่าง แ. ., และ จาวรัตนสกุล ว. ., “ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 427–436, ส.ค. 2021.