[1]
ไตรทิพย์ ว. ., “ประสิทธิผลของการรักษาด้วยการออกกำลังกล้ามเนื้อคอต่อดัชนีวัดความบกพร่องของคอ อาการปวดสะบักและองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนคอในผู้ป่วยปวดคอร้าวลงสะบัก”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 437–447, ส.ค. 2021.