[1]
พิมพ์รัตน์ เ. ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. (1), ส.ค. 2021.