[1]
ช่วงสกุล ณ. ., “ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาลิเทียม คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 555–562, ธ.ค. 2021.