[1]
ศิริพรมงคล ช. ., “ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยหน่ายของผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 585–596, ธ.ค. 2021.