[1]
พิมพ์รัตน์ เ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 3, น. (1), ธ.ค. 2021.