[1]
ก.ศรีสุวรรณ ก. ., “ความถูกต้องของ FNA ในการวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 391–399, ส.ค. 2022.