[1]
อุทิศสัมพันธ์กุล อ. ., “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และผลการใช้สื่อในการให้ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอ่อนแรงครึ่งซีกแก่ผู้ดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระบบกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูก”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 77–89, เม.ย. 2022.