[1]
ชัยช่วงโชค ช. ., “ประสิทธิภาพของการเจาะคอน้อยกว่า 10 วันหลังใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 209–215, เม.ย. 2022.