[1]
เศรษฐ์กวีพัฒน์ ป. . ., “การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 231–240, เม.ย. 2022.