[1]
ตระกูลเงินไทย ท. ., “ประสิทธิภาพของโครงการ Capture the Fracture ในการรักษากระดูกต้นขาหักบริเวณสะโพกแบบนอกเยื่อหุ้มข้อในผู้สูงอายุ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 253–262, เม.ย. 2022.