[1]
ติยวรนันท์ ป. . ., “อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำภายหลังการผ่าตัดกระดูกต้นคอทางด้านหน้า ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 353–362, ส.ค. 2022.